Customer Service : ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५

मोबाईल बैंकिङ्ग

मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा सम्बन्धमा ।


यस संस्थाले संचालनमा ल्याएको मोबाईल बैंकिङ्ग सुविधा संस्थाको नियमानुसार प्रयोग गर्न इच्छुक रहेको कारण मेरो/हाम्रो तपशिलमा उल्लेखित बचत/कर्जा खातालाई मोबाईल बैंकिङ्ग सिस्टमालिंक गरी उक्त सेवा उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गर्दछु/छौं ।

Fill The Form

(अनिवार्य)
Example: १२३४ ४५६७८९ (अनिवार्य)
Example: ९८१२३४ ४५६७ (अनिवार्य)
(अनिवार्य)


Contact

ललितपुर जिल्ला , ललितपुर महानगरपालिका
Ward No. - ३, पुल्चोक
Phone No. ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५
Fax : ५४५४८८१
P.O.Box - ८९७५, इ.पि.सी. २४४३
info@shreelaligurans.coop.np
Location : Click Here