Customer Service : ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५

कर्मचारी व्यवस्थापन

कर्मचारी व्यवस्थापन

समग्र कर्मचारी व्यवस्थापन

सि.नं. कार्यालय कर्मचारी संख्या जम्मा कर्मचारी संख्या
महिला पुरूष
मुख्य कार्यालय   १७   २९ ४६
सदस्य सुविधा काउण्टर ललितपुर   ७   १० १७
सदस्य सुविधा काउण्टर काठमाण्डौ   १०   १० २०
सदस्य सुविधा काउण्टर भक्तपुर   १०   १० २०
सदस्य सुविधा काउण्टर पर्सा   ५   ५ १०
  जम्मा कर्मचारी संख्या   ४९   ५६ १०५


Contact

ललितपुर जिल्ला , ललितपुर महानगरपालिका
Ward No. - ३, पुल्चोक
Phone No. ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५
Fax : ५४५४८८१
P.O.Box - ८९७५, इ.पि.सी. २४४३
info@shreelaligurans.coop.np
Location : Click Here