Customer Service : ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५

कर्जा सुविधा

सि.नं.

कर्जा शिर्षक

साँवा ब्याज महिना महिनामा तिर्दा

मासिक ब्याज त्रैमासिक साँबा तिर्दा

मासिक ब्याज ६/६ महिनामा साँबा तिर्दा

श्री लालीगुराँस व्यापारिक कर्जा  १३‍.७५%  १४.२५%
१४.७५%
श्री लालीगुराँस भवन निर्माण कर्जा १३‍.७५%
 १४.२५%
१४.७५%
श्री लालीगुराँस औद्योगिक कर्जा १३‍.७५%
 १४.२५%
१४.७५%
श्री लालीगुराँस हायर पर्चेज कर्जा १३‍.७५%
 १४.२५%
१४.७५%
श्री लालीगुराँस पशु कर्जा ११.७५% १२.२५%१२.७५%
श्री लालीगुराँस विविध कर्जा १३‍.७५%
 १४.२५%
१४.७५%
श्री लालीगुराँस कृषी कर्जा १२.७५%
१३.२५%
१३.७५%
श्री लालीगुराँस घरजग्गा खरिद कर्जा १३‍.७५%
 १४.२५%
१४.७५%
श्री लालीगुराँस डेरी उद्योग कर्जा
१२.७५%
 १३.२५%
१३.७५%
१० श्री लालीगुराँस संस्थागत कर्जा १३‍.७५%
 १४.२५%
१४.७५%
नोटः माथि विवरणमा उल्लेखित ब्याजदरमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक वित्तिय बजारमा भएको ब्याजदर परिवर्तनलाई मध्यनजर राखी आवश्यकता बमोजिम थपघट हुन सक्नेछ ।


Contact

ललितपुर जिल्ला , ललितपुर महानगरपालिका
Ward No. - ३, पुल्चोक
Phone No. ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५
Fax : ५४५४८८१
P.O.Box - ८९७५, इ.पि.सी. २४४३
shreelaligurans@gmail.com, info@shreelaligurans.coop
Location : Click Here