Customer Service : ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५

आवश्कता

Posted Date : 2019-04-19

आवश्कता

मिति २०७६ साल वैशाख ६ गते शुक्रबार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित सूचना ।।

आवश्यकता
यस संस्थाको ताेकिए बमोजिम योग्यता भएका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएको हुँदा आवेदन दिन ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले यो सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिन भित्र (मिति २०७६ वैशाख १५ गते) यस संस्थाको मुख्य कार्यालयमा सम्पर्क राख्नुहुन सुचित गरिन्छ।Contact

ललितपुर जिल्ला , ललितपुर महानगरपालिका
Ward No. - ३, पुल्चोक
Phone No. ५४४६१८०, ५४०९०१२, ५४०९१०१, ५४३२८५५
Fax : ५४५४८८१
P.O.Box - ८९७५, इ.पि.सी. २४४३
info@shreelaligurans.coop.np
Location : Click Here